NOORD-BELGIE

Brabant-Limburg-Vlaanderen

Vlaams-Brabant ( Brussel ) Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen

NOORD-BELGIE

Noord-Belgie en Zuid-Belgie zijn degelijke alternatieve termen

voor de a-historische benamingen Vlaanderen en Wallonie in Belgie.

GRAAFSCHAP VLAANDEREN

Vlaanderen is historisch op de eerste plaats het graafschap Vlaanderen

dat ongeveer overeenkomt met Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Zeeuwsch-

Vlaanderen en Frans-Vlaanderen samen.

Het graafschap Vlaanderen was overwegend 'Nederlandstalig', maar het omvatte

ook Franstalige gebieden, zoals Waals-Vlaanderen ( Rijsel ). In het huidige

Belgie hoort ook Komen tot dit graafschap Vlaanderen.

De Fransen peuzelden zoals bekend de helft van het graafschap Vlaanderen op : in het uuiterste westen, Artesie,

in het westen ook het gebied van Duinkerke tot voorbij Rijsel.

DE BEIDE VLAANDEREN

Op het einde van de 18e eeuw vielen de Fransen ook in het graafschap

Vlaanderen van de Oostenrijkse Nederlanden binnen

Zij deelden het graafschap Vlaanderen in twee departementen in.

Daaruit ontstonden in 1815 de provincie West-Vlaanderen en de provincie

Oost-Vlaanderen.

Op dit ogenblijk bestaan deze provincies nog altijd, bijna ongewijzigd.

VLAANDEREN IN DE ROMANTIEK

In de 19e eeuw romantische auteurs naar de 'Vlaamse provincies'

met de historisch onjuiste term Vlaanderen.

De provincie Antwerpen, de provincie Brabant en de provincie Limburg

hebben inderdaad nooit tot het graafschap Vlaanderen behoord.

Limburg is historisch het graafschap Loon dat onder het prins-bisdom

Luik ressorteeerde.

Antwerpen en Brabant zijn het centrale en zuidelijke deel van het

hertogdom Brabant.

Vlaanderen als verzamelnaam voor de Zuidelijke Nederlanden of voor

het Nederlandstalige deel daarvan is eigenlijk een gallicisme :

een gewoonte uit Franakrijk, Spanje en Italie.

VLAANDEREN VOLGENS DE VLAAMSE OVERHEID

Het Vlaams gewest en de Vlaamse gemeenschap hebben de gewoonte samen

op te treden en ze kozen ook Brussel tot hoofdstad, hoewel dezestad

niet in het Vlaams gewest ligt.

Deze gemeenschappelijke overheid heeft het steeds over 'Vlaanderen',

hoewel de Belgische grondwet 'Vlaanderen' niet vermeldt.

WALLONIE

In Zuid-Belgie bestaat er volgens de grondwet een Waals gewest,

maar ook hier noemt de plaatselijke overheid zich 'Wallonie',

met een term die amper van omstreeks 1900 dateert.

'Waals' is een oud adjectief om bijvoorbeeld het zuidelijke,

Romaanstalige deel van de Zuidelijke Nederlanden aan te duiden.

ZUID-BELGIE

Gewest Zuid-Belgie lijkt beter dan Waals gewest. In oostelijk

'Wallonie' is de taal Duits en in westelijk 'Wallonie', in

Henegouwen en westelijk Waals-Brabant zijn de dialecten Picardisch.

Zuid-Belgie is dus de geknipte benaming voor het Waals gewest.

De 'Franse' gemeenschap zou ook kunnen opteren voor Zuid-Belgische

gemmenschap, hoewel hier Romaanse gemeenschap een mooi alternatief vormt.

BELGIE

Het koninkrijk Belgie bestaat uit een noordelijk, een centraal en een

zuidelijk gewest.

ZUID-BELGIE, BRUSSEL en NOORD-BELGIE

zijn benamingen die ieders eigenheid respecteren.

Iedereen woont in Belgie : de Vlamingen uit West-en Oost-Vlaanderen,

de Brabanders uit Antwerpen en Brabant, de Henegouwers uit Henegouwen,

de Duitstaligen uit oostelijk Belgie, en alle andere sub-nationaliteiten

uit het koninklrijk Belgie.

NOORD-BELGIE :

de provincie West-Vlaanderen, de provincie Oost-Vlaanderen, de provincie

Limburg, de provincie Antwerpen en de provincie Vlaams-Brabant samen.

LINKS

Vlaanderen of Vlaanderen-Brabant-Limburg

http://vlaanderen.atwebpages.com

BELGIE

http://belgi.freefronthost.com/belgie_belgique_belgien.html

http://belgi.freefronthost.com/belgie_belgique_belgium.html

http://hertogdom-brabant.bravesites.com

INFO

vlaanderen@minister.com

Vlaams-Brabant ( Brussel ) Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen

Brabant-Limburg-Vlaanderen

NOORD-BELGIE

N O O R D - B E L G I E